Zastrzeżenia prawne

Serwis KryptoNowosci.pl ani w całości ani w części nie stanowi „Rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Treści zawarte w serwisie KryptoNowosci.pl nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu wyżej wymienionej ustawy nie prezentując konkretnej wyceny instrumentów finansowych oraz nie określając dokładnie ryzyka inwestycyjnego. Publikowane treści przedstawiają jedynie osobiste poglądy autora.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Linkowanie do stron serwisu dozwolone. Kopiowanie, powielanie tekstu na inne strony internetowe zabronione.

Za treści generowane przez innych użytkowników odpowiedzialność ponosi użytkownik, który je zamieścił. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów opublikowanych przez użytkownika i przechowywanych na stronach serwisu KryptoNowosci.pl.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób, w jaki korzysta z serwisu KryptoNowosci.pl, w tym w szczególności za zamieszczone treści naruszające prawo bądź prawa osób trzecich (ilustracje, prezentacje, multimedia, informacje prasowe). Wydawca serwisu KryptoNowosci.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach tegoż serwisu.

Informacje przedstawione w serwisie KryptoNowosci.pl pozyskiwane są z ogólnodostępnych źródeł lub od stron trzecich uprawnionych do udostępniania takich informacji.

Serwis KryptoNowosci.pl dokłada wszelkich starań, aby informacje te były rzetelne i aktualne, nie gwarantuje jednak, że każda informacja spełnia warunki dokładności, rzetelności, terminowości oraz kompletności i że może być wykorzystana w dowolnym celu przez użytkownika.

Serwis KryptoNowosci.pl w tym jego autor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury treści w nim zawartych. Każdy użytkownik serwisu, widz i czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

Serwis KryptoNowosci.pl zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych w serwisie oraz za informacje pochodzące od osób trzecich.