Biała Księga Bitcoin

Bitcoin Whitetaper

05 kw.: Bitcoin Whitepaper (Biała Księga) – wersja PL

Biała Księga Bitcoina (z ang. Bitcoin Whitetaper) to swoisty dokument traktujący o tym, czym jest Bitcoin, jak działa i po…